zjzhang.jpg

Zhijie Zhang

Room 812, Institute of Computing Technology, CAS

No.6 Kexueyuan South Road, Zhongguancun

Haidian District, Beijing 100190, China

Email: zhangzhijie@ict.ac.cn


Research interests

  • Combinatorial optimization, Approximation algorithms, Online algorithmsCombinatorial optimization, Approximation algorithms, Online algorithms

Education

  • Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences. MS in Computer Science, 2017-present
  • Nankai University, Tianjin, China. BS in mathematics, 2013 2017.

Research

  • Xiaohui Bei, Xiaoming Sun, Hao Wu, Jialin Zhang, Zhijie Zhang, Wei Zi. Cake Cutting on Graphs: A Discrete and Bounded Proportional Protocol. SODA 2020
  • Luis Barba, Malte Milatz, Jerri Nummenpalo, Xiaoming Sun, Antonis Thomas, Jialin Zhang, Zhijie Zhang. The Complexity of Optimization on Grids. Algorithmica 2019.