jqjiang.jpg

Jiaqing Jiang

Room 812, Institute of Computing Technology, CAS

No.6 Kexueyuan South Road, Zhongguancun

Haidian District, Beijing 100190, China

Email: jiangjiaqing@ict.ac.cn


Research interests

  • Theoretical Computer Science, Combinatorial optimization

Education

  • Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences. MS in Computer Science, 2017-present
  • Nankai University, BS in Applied Mathematics, Boling class, 2013-2017

Research

  • Feidiao Yang, Jiaqing Jiang, Xiaoming Sun, Jialin Zhang: Revisiting Online Quantum State Learning. AAAI 2020 Accepted.
  • Jiaqing Jiang, Xiaoming Sun, Shang-Hua Teng, Bujiao Wu, Kewen Wu, Jialin Zhang: Optimal Space-Depth Trade-Off of CNOT Circuits in Quantum Logic Synthesis. SODA 2020 Accepted. arXiv: 1907.05087
  • Jiaqing Jiang, Xiaoming Sun, Yuan Sun, Kewen Wu, Zhiyu Xia: Structured decomposition for reversible Boolean functions. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (2019, Accepted). arXiv: 1810.04279
  • Wu, B., Jiang, J., Zhang, J., Tian, G., & Sun, X. (2018). Local unitary classification for sets of generalized Bell states. Physical Review A, 98(2), 022304. arXiv: 1711.06026
  • Jiang, J., Zhang, J., & Sun, X. (2018). Quantum-to-quantum Bernoulli factory problem. Physical Review A, 97(3), 032303. arXiv: 1712.09817